Skip to main content

Information om coronavirus – Start vårtermin 2021 hallarna öppnas i stockholm från 25 januari för yngre barn

Nu har vi möjlighet att börja träna inomhus i Stockholm från och med måndag 25 januari! Vårterminen startar alltså som planerat.Varmt välkomna till en karatetermin i Shiai IF!


Fredag den 18 december 2020 höll regeringen en pressträff med anledning av det allvarliga smittläget i landet. Under pressträffen presenterades ett antal skärpta restriktioner, där idrotten blev direkt påverkad med stängda hallar, fram till den 24 januari.Igår, 21 januari, höll regeringen ytterligare en pressträff där de meddelade att nästan alla restriktioner förlängs till den 7 februari.

Kommunala anläggningar ska fortsatt hållas stängda, med ett undantag för fritidsverksamhet för de som är födda 2005 och senare. Det är glädjande nyheter för våra yngre aktiva. Det är våra kommuner som beslutar hur föreningsverksamhet kan bedrivas i de kommunala anläggningarna. Idag informerade Stockholm stad föreningslivet följande:

  • Födda 2005 eller senare– möjligheter att idrotta organiserat såväl inom- som utomhus
  • Födda 2004 eller tidigare – möjligheter att idrotta organiserat utomhus

Oavsett vilken åldersgrupp som är aktuell gäller att all verksamhet fortsatt ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Svenska Karateförbundet har gått ut med information om att karaten återgår till att förhålla sig till de allmänna råd som även var införda under slutet av 2020.Pandemilagen påverkar även vår verksamhet.

Styrelsen har under veckan jobbat och fortsätter jobba med att se över grupper som behöver justeras. I och med pandemilagen har vi behövt justerat maxantal aktiva i grupper som tränar i mindre hallar. Berörda grupper blir allteftersom kontaktade och vi för en dialog med ledarna för att hitta bra lösningar. Det här är förenings riktlinjer vid inomhusträningar. Läs noggrant igenom, det är allas gemensamma ansvar att dessa efterlevs i vår verksamhet:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta på träningen alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt. Ledare har all rätt i att besluta att skicka hem en aktive som visar tecken på sjukdom.
  • Stannar man hemma från förskola/skola pga. sjukdom, stannar man hemma från träningen.
  • Alla ska tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter träningen. God handhygien är viktig. Tvål och pappershanddukar ska finnas på toaletterna i omklädningsrummen. Om ni ledare eller aktiva vill så kan ni själva ta med er handsprit om så önskas.
  • Om möjligt, byt om hemma före och efter träningen. Ta med egen namnad vattenflaska, aktiva delar inte vattenflaskor med varandra.
  • Endast en grupp åt gången i hallen. Det innebär att ledarna samlar gruppen utanför hallen innan träningen och går sedan gemensamt in när gruppen innan har kommit ut. Om möjligt, använd olika omklädningsrum för in- och utpassering för att minska trängsel. 
  • Det är endast tränare och aktiva som bör vara med inne i hallen och omklädningsrummen. Föräldrar ska i största möjlighet vänta utanför. Det gäller även första/sista träningstillfället. Det för att hålla antalet personer i hallen nere.
  • Ledarna anpassar träningen efter antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Vid eventuell köbildning så försöker ledarna få barnen att hålla ett tillräckligt avstånd.

Idrottsföreningar får ett fortsatt stort förtroende att bedriva träningar under den rådande situationen och bär därmed ett stort ansvar. Ett ansvar som vi delar tillsammans med er. Det är därför av största vikt att vi alla fortsatt tar eget personligt ansvar och håller i och håller ut med de förbud och rekommendationer som vi får från myndigheter och förbund. Riktlinjerna kan förändras snabbt och vi följer utvecklingen dagligen och håller er uppdaterade med det som gäller för idrotten och specifikt karaten.

Tack för er förståelse under den pågående pandemin och de ständiga omställningarna vi behöver göra utifrån nya förutsättningar. Precis som tidigare sker löpande kommunikation via SMS och på vår hemsida.

Vid frågor eller feedback kontakta Reza M Mobil: 070–4490646. 

Med varma hälsningar,
Reza Mohseni
Ordförande 
Shiai IF

  • Skapad

Postadress

Shiai IF
Per Sundbergs Väg 11
183 63 Täby

Besöksadress 1

Akalla Grundskola
Idrottshallen
Mariehamngatan 3-5
164 71 Kista

Besöksadress 2

Husbygårdsskolan F-3
Idrottshallen
Trondheimsgatan 21
164 32 Kista