Skip to main content

Information Coronavirus

INFORMATION CORONAVIRUS
Karate

Idag är det mycket som är osäkert kring Coronaviruset och dess beteende, det finns fortfarande mycket att bekräfta. Sätten att skydda sig själv och andra kommer därför att skilja sig åt både mellan skolor och arbetsplatser, men också mellan föreningar.

Det finns generella rekommendationer bl. a. från Folkhälsomyndigheten och allteftersom kunskaperna om viruset ökar så uppdateras informationen. I dagsläget sägs det att barn och ungdomar inte är bärare av smittan, men med tanke på rådande situation och den oklara framtiden kring viruset så behöver vi vara extra vaksamma och hjälpas åt att smittan inte sprids inom karaten.

Shiai IF strävar efter en så trygg miljö som möjligt för våra aktiva, såväl barn som ledare. Vår verksamhet bygger på frivilligt engagemang. Alla aktiva kommer till träningen på frivillig basis, det är ingen obligatorisk närvaro på träningarna. Vi väljer därför att i dagsläget ta det säkra före det osäkra.

Om er familj har varit i följande länder så uppmanar vi er att stanna hemma från träningen i minst 14 dagar från det att ni kommit hem:

  • Provinser tillhörande Kinas fastland
  • Hongkong
  • Iran
  • Sydkorea
  • Japan
  • Italien

Vi vill att ni kontaktar gruppens ledare om att barnet inte kommer på träningen, så de får information och kan göra en kartläggning i verksamheten.

Uppmaningen är beslutad med hänsyn till att vi inte vill bidra till en eventuell smittspridning och det gäller även ledare/hjälpledare i föreningen. Beroende på ny information om virusets utveckling kan den uppmaningen komma att ändras.

  • Skapad

Postadress

Shiai IF
Per Sundbergs Väg 11
183 63 Täby

Besöksadress 1

Akalla Grundskola
Idrottshallen
Mariehamngatan 3-5
164 71 Kista

Besöksadress 2

Husbygårdsskolan F-3
Idrottshallen
Trondheimsgatan 21
164 32 Kista