Skip to main content

Styrelse

Här är en lista över de personer i klubben som har valts eller utsetts till särskilda uppgifter.

Kontaktperson:

Reza Mohseni Tel: 070-4490646

Ordförande, Chefsinstruktör Reza Mohseni
Sekreterare Masoud Rahimi Matin
Kassör Asa Motiei
Ledamöter Gholamali Ahmadi & Anshan Khosravi
Valberedning Sam Bordbar & Farhad Ahmadi

Postadress

Shiai IF
Per Sundbergs Väg 11
183 63 Täby

Besöksadress 1

Akalla Grundskola
Idrottshallen
Mariehamngatan 3-5
164 71 Kista

Besöksadress 2

Husbygårdsskolan F-3
Idrottshallen
Trondheimsgatan 21
164 32 Kista